ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

Акумулаторни  инвалидна колички с джойстик

Инвалидните колички с джойстик се раделят на няколко категории:

Спрямо предназначение: Само за външно ползване, Външно/вътрешно, Вътрешно/външно ползване

Спрямо задвижващи колела: Предни задвижващи, Средни задвижващи, Задни задвижващи

ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ